Vi tror på et samfund hvor alles talenter foldes ud i skabende fællesskaber.

Verdens hurtige forandringer kræver nytænkning, nye løsninger, nye jobs og nye virksomheder i systemer og formater, som vi ikke kan forestille os. Forandringer af den størrelse og i det tempo, som vi ser nu, stiller store krav til os som mennesker, vores evne til både at passe på os selv, og kloden og til at tænke nyt i en verden præget af stigende kompleksistet.
Som mennesker kan vi ikke konkurrere med udviklingen og mindst af alt med maskinerne hurtigthed og præsicion.
Vi må derfor satse på at udvikle det unikke i os som mennesker og individer – det unikke vil nemlig aldrig kunne udkonkurreres og kan ikke erstattes af hurtighed. Det er i det unikke at vi finder det ekstraordinære – de nye perspektiver, de nye løsninger og de nye handlemønstre.

"Et menneske må aktualisere sine potentialer, vække sine slumrende evner, virkeliggøre sine muligheder. En sådan aktualiseringsproces er nødvendig for at lykken kan opnås."

- ARISTOLETES -

Hvad skaber CFKI?

Vi udvikler projekter, forløb og koncepter indenfor kunst og iværksætteri og i deres indbyrdes samspil.
Vi hjælper ofte vores samarbejdspartnere med at implementere eller har en direkte operatøropgave i forbindelse med de udviklede koncepter.

Vores mantra er at al udvikling skal være direkte omsætteligt til praksis – alt andet er støj!
Vi tænker stort og samarbejder med virksomheder, kunstnere, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, kommuner og andre offentlige virksomheder.

Vores netværk er mangfoldigt og inspirerende alsidigt og selvom Center for kunst og iværksætteri er en lille virksomhed med få ansatte, så spænder vi fra kunstnere til jurister.
Vi arbejder i konsortier og andre samarbejdskonstallationer og sammensætter altid holdet til opgaven udefra hvad der helt specifikt er brug for samt hvordan vores projekter kan få den største impact.
Læs om vores koncepter herunder.

TIL VOKSNE

Kompanyet er et koncept henvendt til virksomheder der ønsker at finde nye måder at gøre tingene på. Gennem den kunstneriske proces arbejder vi for sagen, værket, udtrykket - noget der er større end os selv. I den kunstneriske proces fremstår potentialet rent; både den enkeltes, gruppens og værket.

TIL UNGE

Iværksætteriet er et koncept der kobler et målrettet talentforløb for unge iværksættere unge med inspirations workshop for både undervisere og elever på gymnasieniveauuddannelse. Vi bringer iværksætteri ind i de unges liv på en lærende og skabende måde.

TIL BØRN

Skaberiet vil udvikle en generation af skabere. En skabergeneration, som har en indre motivation til at forvandle idéer til virkelighed. Vi rummer mange forskellige koncepter, mens ens for dem alle er, at de bygger på Skaberiets tre søjler: Iværksætteri, kunst og dna.