Aktiviteter

Center for Kunst & Iværksætteri arbejder i alle aktiviteter ud fra et sæt dogmer:

  • VI FINDER KORTESTE VEJ TIL HANDLING
  • VI INTEGRERER LÆRING I PRAKSIS
  • VI ARBEJDER I DE EKSISTERENDE RAMMER
  • VI DELER UD OG TAGER IND

Vi udvikler projekter, forløb og koncepter indenfor kunst og iværksætteri og i deres indbyrdes samspil.
Vi tænker altid stort og samarbejder gerne med virksomheder, kunstnere, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, kommuner og andre offentlige virksomheder.

Krydsfelt mellem kunst og iværksætteri

Center for Kunst & Iværksætteri har igennem de seneste år skabt koncepter der understøtter børn og unges læring indenfor krydsfeltet mellem kunst og iværksætteri. I vores miljøer færdes børn i en kultur, hvor de på motiverende vis trænes til at omsætte kunstneriske og kreative tilgange, med sigte på at øge deres lyst til at være igangsættere/iværksættere senere i livet.

Vi tager udgangspunkt i børns naturlige og medfødte evne til at få idéer. Vi understøtter og stimulerer det legende barn og støtter barnet i at omsætte idéer og kreationer til produkter ved hjælp af bl.a. digitale færdigheder.

Dedikerede undervisere, udøvende kunstnere og erhvervslivets innovative hoveder, guider og hjælper med til at føre børn og unges idéer ud i livet. Alle involverede bliver trænet i at trække det, der virker, ud af deltagernes rene kreativitet og umiddelbare output – og helt konkret omforme det til værdi og reelle produkter sammen med børnenes og de unge. Det kontinuerlige arbejde med håndgribelige produkter fra idé til virkelighed, gør at iværksætter-tankegangen bliver indlejret i børnene som en tilgang til livet.

Helt konkret trækker vi på metoder fra kunstneriske processer – musik, billedkunst, film og medie, scenekunst, design og håndværk, fordi vi tror på at nøglen til at låse op for barnets og den unges personlige kvaliteter viser sig allerbedst her.

Center for Kunst & Iværksætteri’s aktiviteter:

Forløb i skolen fx:

Valgfaget ”Fra idé til produkt” (Elever fra 7.-9. klasse)
I løbet af 10 gange arbejder vi med at realisere idéer gennem digital produktion. Vi arbejder med kreative processer gennem 3 forskellige medier: print, robotteknologi og laserskæring. Fokus gennem hele forløbet er at give eleverne en forståelse for, hvordan en idé kan realiseres gennem digital produktion og blive til et produkt, som kan reproduceres og sælges. Vi slutter af med en butik med mange forskellige produkter bl.a. laserskårede nøglering, drager og mobilholdere samt printet gavepapir og plakater.

UU-tema forløb (Elever fra 4.-6. klasse)
Under temaet ”mental sundhed” laver vi et forløb på 13 gange, hvor eleverne først fordyber sig i meditation og maleaktiviteter og derefter gennemgår en proces, hvor vi på baggrund af de kunstneriske processer afkoder deres styrker, præferencer og tilgang til opgaver.

Ferieaktiviteter fx:

Aktiv Vinter og Aktivt Efterår i samarbejde med Gentofte Kommune (Børn fra 9-13 år)
I løbet af ferieugerne arbejder vi med print, robotter, maling, stilleben og laserskæring, hvor resultatet er at børnene får deres egne produkter med hjem. Vi arbejder bl.a. med temaerne ”Design dit eget tøjbrand” og ” Skab dit eget fastelavnskostume ude fra upcyckling”

Camps fx:

Iværksættercamps (Børn fra 8-14 år)
I skolernes ferier tilbyder vi iværksættercamps for børn i alderen 8-14 år, som kan bruge en uge af ferien på at arbejde med at udvikle egne produkter og designs med hjælp fra kunstnere og iværksættere.
Camps’ne afholdes både i Gentofte og på Reffen, hvor børnene hver dag skaber og spiser frokost hos de små Food iværksættere, der har forretninger på Reffen. Derigennem oplever de kultur og iværksætteri på flere forskellige måder.

Internationalt samarbejde:

Vi har indgået en rammeaftale om etablering af vores koncept i en række kinesiske kulturcentre i perioden 2019 – 2025. Det betyder at vi skal udvikle min. 30 danske centre for kunst og iværksætteri med tilhørende uddannelse af kinesiske undervisere og drift af skoleenheder tværs over Kina.